ปังย่าครบ 6 ปี "อินิทรี" ใจดีมอบรายได้ส่วนหนึ่งช่วยช้าง จังหวัดกาญจนบุรี!!


        
ปังย่าครบ 6 ปีแล้วจ้า..!! ได้ผลตอบรับจากผู้เล่นเกมมาก และเกาะกลุ่มเหนียวแน่นหนึบดีขนาดนี้ บริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด จึงได้จัด
กิจกรรมพิเศษๆ "Pangya 6 TH anniversary หรือปังย่า 6 ปี" ขึ้น เพื่อขอบคุณๆ ผู้เล่นที่ให้การสนับสนุน ทั้งยังใจดีมอบรายได้ส่วนหนึ่งในงาน
ให้แก่ "ศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี (บ้าน ช.ช้างชรา) Elephant's World" เป็นจำนวนเงิน 12,750 บาท โดยมีนายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้รับมอบรายได้ส่วนนี้          ซึ่งรายได้นี้ทางมูลนิธิจะนำไปพัฒนาปัญหาช้างบาดเจ็บ ช้างชรา ช้างเร่ร่อนที่ประสบปัญหาในการดูแลเรื่องสุขภาพ และส่วนใหญ่จะเป็น
ช้างด้อยโอกาส ไม่สามารถทำงานตามปางช้างได้ ตอนนี้ในศูนย์ฯ มีช้างอยู่ทั้งหมด 10 เชือก และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น ส่วนในอนาคตข้างหน้า
ทางศูนย์ได้มีแพลนการพัฒนาให้พื้นที่มีพืชผล เพื่อเลี้ยงช้างในศูนย์ของตนได้อย่างเพียงพออีกด้วย

          หากผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดการบริจาคหรือร่วมกิจกรรมได้ที่ ศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี บ้าน ช.ช้างชรา หมู่ที่ 4 บ้านหนองหอย ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หรือเข้าไปดูรายละเอียดที่ website : http://www.elephantsworld.org หรือโทรได้ที่เบอร์ 081-6322258 , 081-2856439
...เล่นเกมให้มีค่า อย่าลืมแบ่งเวลาเพื่อสังคม...