Ini3 flyff rally ปลูกป่า ท้าล่องแก่ง
 
 
 
 

Ini3 นำทีมโดยเกมส์ฟลิฟฟ์ออนไลน์ ขอเชิญชวนเพื่อนๆ ไปร่วมกันทำความดีถวายพ่อหลวง เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และรณรงค์ช่วยลดสภาวะโลกร้อน ไปกับกิจกรรม Flyff Rally ปลูกป่า ท้าล่องแก่ง กิจกรรมที่เพื่อนๆ จะได้ร่วมสนุกกับการตามหา Rc ล่องแก่งและ ปลูกป่าทำความดีพร้อมชื่นชมความงามของธรรมชาติที่จังหวัดนครนายก เตรียมตัวเตรียมใจกันให้พร้อมเราจะไปสนุกร่วมกันอีกไม่นานนี้แล้ว เย้..

กำหนดการความสนุก
เวลา
06.00 . พร้อมกัน ณ ตึกแกแลคซี่ พร้อมลงทะเบียน รับใบบันทึกเวลา และ Passport
เวลา 07.30 . พิธีเปิดงาน และ ปล่อย รถ ณ จุดสตารท์ หน้าตึกแกแลคซี่ เพื่อเริ่มกิจกรรมแรลลี่ เก็บ Rc ในจุดที่กำหนดไว้
เวลา
10.30 . พบกันที่เขื่อนซึ่งเป็นจุด Rc สุดท้าย ซึ่งจะต้องล่องแพ เพื่อค้นหา Rc สุดท้าย
เวลา
11.30 . หลังล่องแพให้ส่ง Passport ให้กับทีมงานเพื่อแลกคูปองอาหาร และ เครื่องดื่ม
เวลา
12.00 . มุ่งสู่อุทยานแห่งชาติ วังตะไคร้ เพื่อร่วมกิจกรรมปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงเนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุ 84 พรรษา และ รณรงค์ช่วยลดสภาวะโลกร้อน
เวลา
13.00 . หลังจากสนุกสุดๆ แล้ว มุ่งสู่ร้านอาหาร “ ครัวไก่ย่างน้องเล็ก “ เพื่อร่วมรับประทานอาหาร และ ประกาศรางวัล สำหรับผู้ชนะเลิศ รายการแข่งขัน Flyff Rally ปลูกป่า ท้า ล่องแก่ง และ พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา
15.00 . แวะซื้อของฝาก และ เดินทางกลับบ้าน อย่างปลอดภัย