ชาวเกมร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 

เนื่องจาก ประเทศไทยประสบกับปัญหามหันตภัยน้ำท่วมครั้งยิ่งใหญ่ ในช่วงเดือนตุลาคม 2554 สมาคมเกม และสื่อดิจิตอลบันเทิง ร่วมกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกม ตลอดจนชาวเกมเมอร์ทุกคน อยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยการรวมตัวกันจัดตั้ง "กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยสมาคมเกม และสื่อดิจิตอลบันเทิง" โดยเปิดรับบริจาคทั้ง เงินสด, อาหาร, สิ่งของ และเครื่องใช้ที่จำเป็น เป็นต้น

และเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา สมาคมเกมและสื่อดิจิตอลบันเทิง โดยมี คุณภัทธีรา อภิธนาคุณ ผู้บริหารบริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด และคุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ตัวแทนสมาคมฯ ได้นำเครื่องกรองน้ำ Life Straw พร้อมทั้งอุปกรณ์ยังชีพมูลค่า 250,000 บาท เดินทางไปมอบยังรายการครอบครัวข่าว 3 เพื่อบริจาคให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยนำยอดเงินทั้งหมดมาจัดซื้ออุปกรณ์ยังชีพ ซึ่งมาจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวเกมเมอร์ทุกคน ที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างแท้จริง