ภาพบรรยากาศอินิทรีทาสีใหม่ให้น้อง ณ โรงเรียนวัดเสาธงเก่า