Ini3 We Care ร่วมแบ่งปันความสุข บริจาคเงินสมทบเข้าโครงการล้อเลื่อน
เพื่อคนพิการทั่วประเทศไทย~~


          การสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นบนสังคม แม้จะเป็นเพียงแค่กลุ่มชาวเกมเมอร์เล็กๆ แต่ครอบครัว Ini3 We Care ก็พร้อมที่จะมุ่งมั่น ช่วยกันแบ่งปันความสุขให้เกิดขึ้น เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมด้วยรอยยิ้มต่อไป

          นี่เป็นอีกก้าวหนึ่งที่ครอบครัว Ini3 We Care ได้ออกไปช่วยแบ่งปันความสุข สานต่อความฝันให้กับคนพิการทั่วประเทศ ด้วยการ
มอบเงินสมทบในโครงการ Ini3 We Care จำนวน 12,000 บาท บริจาคเข้าโครงการล้อเลื่อน มูลนิธิคนพิการไทย เพื่อเป็นทุนผลิตรถเข็น
สำหรับคนพิการทั่วประเทศไทย นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นอุปกรณ์ประกอบอาชีพต่างๆ


          มูลนิธิคนพิการไทย แห่งนี้ นอกจากเป็นสถานที่ผลิตรถเข็นมอบให้แก่คนพิการทั่วประเทศไทยแล้ว ยังยินดีเปิดโอกาสให้ผู้พิการ
ที่มีความสามารถ ชอบการเรียนรู้วิชาชีพช่าง สมัครเข้ามาทำงานเป็นช่างผลิตรถเข็นที่ "โรงงานไทยวีล" ได้อีกด้วย ซึ่งที่นี่จะผลิตรถเข็น
สำหรับผู้พิการออกมาหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้พิการใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

          แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ ที่ได้ออกไปช่วยแบ่งปันโอกาส ต่อเติมความฝันให้กับผู้คนส่วนหนึ่งได้มีจุดยืนในสังคม แต่กลับยิ่ง
กลายเป็นพลังมากมายที่ทำให้พวกเราครอบครัว Ini3 We Care มีแรงตั้งใจก้าวออกไปสร้างความสุขต่อไป และครั้งหน้าจะมีโครงการ
เรียกรอยยิ้มใดมากฝากบ้างนั้น อย่าลืมติดตามข่าวสารและรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ได้ที่หน้าเว็บไซต์ Ini3 We Care กันนะคะ~~


...เล่นเกมให้มีค่า อย่าลืมแบ่งเวลาเพื่อสังคม...